Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
SK 6/99 Postanowienie z dnia 2000-03-21
Z.U. 2000 / 2 / 66
SK 5/99 Wyrok z dnia 2000-10-17
konstytucyjność klauzuli generalnej o zakazie czynienia ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (art. 5 Kodeksu cywilnego)
Z.U. 2000 / 7 / 254
SK 4/99 Wyrok z dnia 1999-10-19
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Z.U. 1999 / 6 / 119
SK 31/99 Postanowienie z dnia 2000-10-24
Z.U. 2000 / 7 / 262
SK 30/99 Wyrok z dnia 2001-01-24
niekonstytucyjność niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 2001 / 1 / 3
SK 3/99 Postanowienie z dnia 2000-04-17
Z.U. 2000 / 3 / 91
SK 29/99 Wyrok z dnia 2000-05-15
zasady postępowania związane z dziedziczeniem gospodarstw rolnych
Z.U. 2000 / 4 / 110
SK 28/99 Wyrok z dnia 2000-04-17
konstytucyjność przepisów zezwalających na konfiskatę mienia (samochodów) na podstawie decyzji organów celnych
Z.U. 2000 / 3 / 88
SK 26/99 Postanowienie z dnia 2000-07-24
Z.U. 2000 / 5 / 150
SK 24/99 Postanowienie z dnia 2000-12-06
konstytucyjność przepisów dotyczących rozstrzygania o przepadku rzeczy w postępowaniu celnym
Z.U. 2000 / 8 / 301
SK 22/99 Wyrok z dnia 2000-05-08
konstytucyjność przepisu regulującego sposób ustalania emerytur wojskowych
Z.U. 2000 / 4 / 107
SK 21/99 Wyrok z dnia 2000-07-10
niekonstytucyjność niektórych przepisów prawa karnego
Z.U. 2000 / 5 / 144
SK 20/99 Postanowienie z dnia 1999-11-16
Z.U. 1999 / 7 / 167
SK 2/99 Postanowienie z dnia 2000-04-18
Z.U. 2000 / 3 / 92
SK 19/99 Wyrok z dnia 1999-12-08
przepis określający, które z osób zajmujących stanowiska państwowe ponoszą odpowiedzialnosć przed Trybunałem Stanu
Z.U. 1999 / 7 / 161
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: