Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/13
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 13
sygnaturaopispublikacja
SK 59/13 Postanowienie tymczasowe z dnia 2013-10-22
Z.U. 2013 / 7A / 113
SK 23/13 Postanowienie z dnia 2013-10-23
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 114
SK 15/13 Postanowienie z dnia 2013-10-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 109
SK 14/13 Wyrok z dnia 2013-10-22
Sporządzenie uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, na które nie przysługuje środek zaskarżenia 2013..1428 z dnia 2013-12-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 100
SK 13/13 Postanowienie z dnia 2013-04-23
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 45
SK 13/13 Postanowienie z dnia 2013-04-23
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 45 Dokumenty w sprawie  
SK 10/13 Wyrok z dnia 2013-10-02
Pozbawienie lekarza weterynarii wobec którego orzeczono w drugiej instancji karę upomnienia, możliwości odwołania się do sądu apelacyjnego od wymierzonej mu kary dyscyplinarnej Dz.U. 2013..1261 z dnia 2013-10-29    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 96
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: