Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
SK 9/10 Wyrok z dnia 2013-07-17
Obligatoryjne wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne Dz.U. 2013..905 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 79
SK 7/10 Postanowienie o kosztach z dnia 2012-04-04
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 44
SK 7/10 Postanowienie z dnia 2012-04-04
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 43
SK 6/10 Wyrok z dnia 2011-09-21
Ekstradycja obywatela polskiego
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 73
SK 5/10 Postanowienie z dnia 2011-11-29
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 102
SK 4/10 Postanowienie o kosztach z dnia 2012-05-16
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 59
SK 4/10 Wyrok z dnia 2012-04-30
Zasady obniżania opłaty egzekucyjnej Dz.U. 2012..512 z dnia 2012-05-14    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 42
SK 32/10 Postanowienie z dnia 2012-02-28
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 21
SK 31/10 Wyrok z dnia 2012-07-12
Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji w sprawach wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji Dz.U. 2012..835 z dnia 2012-07-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 80
SK 31/10 Postanowienie o kosztach z dnia 2012-07-12
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 91
SK 30/10 Wyrok z dnia 2012-04-12
Zasady nadawania stopni naukowych (statut Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) Dz.U. 2012..431 z dnia 2012-04-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 39
SK 3/10 Postanowienie z dnia 2011-07-05
Z.U. 2011 / 6A / 64
SK 29/10 Postanowienie z dnia 2012-05-16
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 60
SK 28/10 Wyrok z dnia 2012-09-25
Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia (brak możliwości przywrócenia terminu) Dz.U. 2012..1095 z dnia 2012-10-04    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 8A / 96
SK 27/10 Postanowienie z dnia 2011-07-04
Z.U. 2011 / 6A / 63
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: