Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
SK 9/00 Wyrok z dnia 2000-12-12
konstytucyjność przepisu ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu
Z.U. 2000 / 8 / 297
SK 8/00 Wyrok z dnia 2001-10-09
konstytucyjność przepisu Kodeksu karnego regulującego pojęcie przemocy oraz groźby bezprawnej
Z.U. 2001 / 7 / 211
SK 7/00 Wyrok z dnia 2000-10-24
konstytucyjność przepisów regulujących przejmowanie nieruchomoci rolnych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne na podstawie przepisów prawa spółdzielczego
Z.U. 2000 / 7 / 256
SK 4/00 Postanowienie z dnia 2000-09-13
Z.U. 2000 / 6 / 193
SK 22/00 Wyrok z dnia 2002-03-05
konstytucyjność zasad określania udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej oraz zasad ustanawiania odrębnej własności lokalu
Z.U. 2002 / 2A / 12
SK 21/00 Postanowienie z dnia 2001-03-07
Z.U. 2001 / 2 / 36
SK 20/00 Wyrok z dnia 2002-05-07
konstytucyjność zasad wpisu na listę adwokatów
Z.U. 2002 / 3A / 29
SK 2/00 Postanowienie z dnia 2001-01-10
Z.U. 2001 / 1 / 6
SK 19/00 Postanowienie z dnia 2000-12-19
Z.U. 2000 / 8 / 303
SK 18/00 Wyrok z dnia 2001-12-04
konstytucyjność przepisów kodeksu cywilnego regulującego zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych
Z.U. 2001 / 8 / 256
SK 17/00 Wyrok z dnia 2001-09-11
konstytucyjność przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
Z.U. 2001 / 6 / 165
SK 16/00 Wyrok z dnia 2001-12-11
Z.U. 2001 / 8 / 257
SK 15/00 Wyrok z dnia 2001-05-21
niekonstytucyjność przepisu prawa spółdzielczego, który odbiera prawo do przejęcia spadku tylko ze względu na przekroczenie ustawowego terminu
Z.U. 2001 / 4 / 85
SK 14/00 Wyrok z dnia 2001-02-19
konstytucyjność przepisu regulującego prawo do zaopatrzenia emerytalnego byłych funkcjonariuszy Policji
Z.U. 2001 / 2 / 31
SK 13/00 Postanowienie z dnia 2001-01-31
Z.U. 2001 / 1 / 7
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: