Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
SK 9/09 Postanowienie z dnia 2011-09-20
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 78
SK 8/09 Postanowienie z dnia 2010-10-19
Z.U. 2010 / 8A / 94
SK 8/09 Postanowienie o kosztach z dnia 2010-10-19
Z.U. 2010 / 8A / 95
SK 7/09 Postanowienie z dnia 2009-06-16
Z.U. 2009 / 6A / 98
SK 7/09 Postanowienie z dnia 2009-04-21
Z.U. 2009 / 4A / 61
SK 6/09 Postanowienie z dnia 2009-03-26
Z.U. 2009 / 3A / 39
SK 5/09 Wyrok z dnia 2009-06-16
Zasady ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika
Z.U. 2009 / 6A / 84
SK 45/09 Postanowienie z dnia 2010-02-22
Z.U. 2010 / 2A / 17
SK 45/09 Wyrok z dnia 2011-11-16
Wyłączenie udziału dłużnika przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 93
SK 45/09 Postanowienie z dnia 2012-01-10
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 8
SK 41/09 Wyrok z dnia 2011-06-13
Stosowanie przepisów o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa
Z.U. 2011 / 5A / 40
SK 40/09 Postanowienie z dnia 2011-02-16
Z.U. 2011 / 1A / 6
SK 40/09 Postanowienie z dnia 2011-02-16
(PDF) Pobierz 684997 bajtów.Z.U. 2011 / 1A / 6
SK 4/09 Postanowienie z dnia 2009-02-17
Z.U. 2009 / 2A / 20
SK 39/09 Wyrok z dnia 2011-10-18
Koszty procesu (brak możliwości zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika w razie umorzenia postępowania karnego).
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 84
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: