Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
SK 8/01 Postanowienie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2001 / 8 / 272
SK 6/01 Wyrok z dnia 2001-06-21
konstytucyjność przepisów określających zasady przyznawania renty osobom prowadzącym działalność gospodarczą
Z.U. 2001 / 5 / 121
SK 5/01 Postanowienie z dnia 2001-11-28
Z.U. 2001 / 8 / 266
SK 44/01 Postanowienie z dnia 2002-07-24
Z.U. 2002 / 4A / 57
SK 44/01 Postanowienie z dnia 2002-09-09
Z.U. 2003 / 3A / 26
SK 43/01 Postanowienie z dnia 2002-10-16
Z.U. 2002 / 5A / 77
SK 42/01 Wyrok z dnia 2003-07-14
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczących stanu spoczynku sędziów
Z.U. 2003 / 6A / 63
SK 41/01 Wyrok z dnia 2002-07-08
Z.U. 2002 / 4A / 51
SK 40/01 Wyrok z dnia 2002-11-12
Z.U. 2002 / 6A / 81
SK 4/01 Postanowienie z dnia 2002-11-06
Z.U. 2002 / 6A / 85
SK 39/01 Wyrok z dnia 2002-10-22
konstytucyjność przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 2002 / 5A / 66
SK 38/01 Wyrok z dnia 2003-07-07
konstytucyjność zmiany wprowadzonej obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów o sprostowaniu błędów w art. 156 § 1 Kodeksu Karnego
Z.U. 2003 / 6A / 61
SK 37/01 Wyrok z dnia 2003-01-28
konstytucyjność przepisów regulujących odmowę przyjęcia kasacji
Z.U. 2003 / 1A / 3
SK 35/01 Wyrok z dnia 2002-09-17
konstytucyjność przepisów regulujących zasady doręczania pism sądowych
Z.U. 2002 / 5A / 60
SK 34/01 Wyrok z dnia 2003-06-02
zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, w zakresie w jakim ograniczają wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
Z.U. 2003 / 6A / 48
nowsze 1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: