Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
SK 32/01 Wyrok z dnia 2002-05-13
konstytucyjność przepisu chroniącego kandydata na radnego przed publikowaniem nieprawdziwych informacji na jego temat podczas kampanii wyborczej
Z.U. 2002 / 3A / 31
SK 32/01 Postanowienie z dnia 2004-04-14
Z.U. 2004 / 4A / 35
SK 31/01 Wyrok z dnia 2002-07-03
konstytucyjność przepisu regulującego niezaskarżalność postanowienia o nałożeniu kary grzywny za obrazę sądu
Z.U. 2002 / 4A / 49
SK 30/01 Postanowienie z dnia 2002-11-25
Z.U. 2002 / 6A / 88
SK 3/01 Postanowienie z dnia 2001-10-03
Z.U. 2001 / 7 / 218
SK 29/01 Wyrok z dnia 2002-02-25
konstytucyjność przepisu, zamykającego drogę do sądu w sprawach decyzji wydanych przez organy wojskowe dotyczących przeniesienia na stanowisko służbowe
Z.U. 2002 / 1A / 5
SK 28/01 Postanowienie z dnia 2002-11-13
Z.U. 2002 / 6A / 86
SK 28/01 Postanowienie z dnia 2002-05-20
Z.U. 2002 / 3A / 38
SK 28/01 Postanowienie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2002 / 1A / 8
SK 28/01 Postanowienie z dnia 2001-09-26
Z.U. 2002 / 1A / 7
SK 27/01 Wyrok z dnia 2002-12-11
konstytucyjność przepisów regulujących zgłaszanie wniosku o wyłączenie sędziego od prowadzenia sprawy
Z.U. 2002 / 7A / 93
SK 26/01 Wyrok z dnia 2001-12-12
konstytucyjność przepisów, które pomijają byłych arbitrów dawnych komisji arbitrażowych przy ustalaniu zawodów uprawnionych do uposażeń przysługujących sędziom sądów powszechnych w stanie spoczynku
Z.U. 2001 / 8 / 258
SK 24/01 Postanowienie z dnia 2004-12-14
Z.U. 2004 / 11A / 122
SK 24/01 Postanowienie z dnia 2004-11-03
Z.U. 2004 / 10A / 111
SK 23/01 Wyrok z dnia 2002-04-16
konstytucyjność przepisów uzależniających sporządzenie aktu notarialnego zbycia lub obciążenia rzeczy i praw majątkowych uzyskanych w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia od uzyskania zaświadczenia z u. skarbowego o uiszczeniu podatku z tego tytułu
Z.U. 2002 / 3A / 26
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: