Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
SK 18/99 Wyrok z dnia 2000-11-08
konstytucyjność przepisów wprowadzających odpłatność za naukę w szkole wyższej
Z.U. 2000 / 7 / 258
SK 17/99 Postanowienie z dnia 1999-11-17
Z.U. 1999 / 7 / 168
SK 16/99 Postanowienie z dnia 1999-12-30
Z.U. 1999 / 7 / 173
SK 15/99 Postanowienie z dnia 1999-12-14
Z.U. 1999 / 7 / 169
SK 14/99 Postanowienie z dnia 2000-12-20
konstytucyjność przepisu art. 19 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Z.U. 2000 / 8 / 306
SK 13/99 Postanowienie z dnia 2000-09-12
Z.U. 2000 / 6 / 191
SK 12/99 Wyrok z dnia 2000-07-10
niekonstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych
Z.U. 2000 / 5 / 143
SK 11/99 Wyrok z dnia 1999-11-16
przepis, uniemożliwiający funkcjonariuszowi Straży Granicznej złożenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego w sytuacji, gdy orzeczenie to wydał Komendant Główny Straży Granicznej
Z.U. 1999 / 7 / 158
SK 10/99 Postanowienie z dnia 2000-12-04
Z.U. 2000 / 8 / 300
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: