Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
SK 56/03 Wyrok z dnia 2004-04-06
konstytucyjność przepisów odbierających emerytom i rencistom Poczty Polskiej ulgi telekomunikacyjne
Z.U. 2004 / 4A / 29
SK 55/03 Postanowienie z dnia 2004-09-08
Z.U. 2004 / 8A / 86
SK 54/03 Postanowienie z dnia 2004-11-17
Z.U. 2004 / 10A / 113
SK 53/03 Wyrok z dnia 2004-03-02
konstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ograniczających możliwość wznowienia postępowania po wyroku TK
Z.U. 2004 / 3A / 16
SK 52/03 Postanowienie z dnia 2005-06-01
Z.U. 2005 / 6A / 70
SK 51/03 Wyrok z dnia 2005-04-25
Obowiązek bezpłatnego prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktoranta
Z.U. 2005 / 4A / 39
SK 50/03 Postanowienie z dnia 2004-01-27
Z.U. 2004 / 1A / 6
SK 5/03 Wyrok z dnia 2003-06-09
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących wznowienie postępowania sądowego
Z.U. 2003 / 6A / 50
SK 49/03 Wyrok z dnia 2005-02-07
Konstytucyjność art. 448 Kodeksu cywilnego
Z.U. 2005 / 2A / 13
SK 48/03 Wyrok z dnia 2005-10-18
Wysokość odszkodowania za straty finansowe spowodowane niezgodnym z prawem przeniesieniem na niższe stanowisko
Z.U. 2005 / 9A / 101
SK 47/03 Postanowienie z dnia 2004-07-06
Z.U. 2004 / 7A / 74
SK 46/03 Postanowienie z dnia 2005-05-10
Z.U. 2005 / 5A / 55
SK 45/03 Wyrok z dnia 2005-07-11
Pozbawienie prawa do zaskarżenia orzeczenia sądu
Z.U. 2005 / 7A / 79
SK 44/03 Wyrok z dnia 2004-05-25
konstytucyjność przepisów dotyczących terminów przedawnienia
Z.U. 2004 / 5A / 46
SK 43/03 Wyrok z dnia 2004-06-15
konstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania karnego nakazujących rozstrzygnięcie na posiedzeniu zasadności aktu oskarżenia wniesionego przez pokrzywdzonego
Z.U. 2004 / 6A / 58
1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: