Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
SK 42/03 Postanowienie z dnia 2004-10-11
Z.U. 2004 / 9A / 99
SK 41/03 Postanowienie z dnia 2005-03-16
Z.U. 2005 / 3A / 31
SK 4/03 Postanowienie z dnia 2005-12-12
Z.U. 2005 / 11A / 143
SK 39/03 Wyrok z dnia 2004-05-10
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy nowelizującej ustawę o szkolnictwie wyższym
Z.U. 2004 / 5A / 40
SK 38/03 Wyrok z dnia 2004-05-18
konstytucyjność art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, dotyczącego uchylenia mandatu
Z.U. 2004 / 5A / 45
SK 36/03 Wyrok z dnia 2005-04-26
Pisemna interpretacja prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z podatku VAT
Z.U. 2005 / 4A / 40
SK 34/03 Wyrok z dnia 2003-12-16
konstytucyjność przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujących wysokość wpisu w sprawach niemajątkowych
Z.U. 2003 / 9A / 102
SK 33/03 Wyrok z dnia 2004-10-25
konstytucyjności art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 marca 2002 r.
Z.U. 2004 / 9A / 94
SK 32/03 Wyrok z dnia 2004-05-17
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania karnego dotyczących instytucji kasacji
Z.U. 2004 / 5A / 44
SK 31/03 Postanowienie z dnia 2004-07-20
Z.U. 2004 / 7A / 78
SK 30/03 Wyrok z dnia 2004-09-07
konstytucyjność przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, uzależniających prawo do renty od długości stażu pracy
Z.U. 2004 / 8A / 82
SK 29/03 Postanowienie z dnia 2004-12-14
Z.U. 2004 / 11A / 124
SK 28/03 Wyrok z dnia 2003-09-09
konstytucyjność art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych
Z.U. 2003 / 7A / 74
SK 28/03 Postanowienie z dnia 2003-09-08
Z.U. 2003 / 7A / 79
SK 27/03 Wyrok z dnia 2005-01-31
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Z.U. 2005 / 1A / 8
1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: