Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
SK 26/03 Wyrok z dnia 2004-01-20
konstytucyjność art. 769 kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej komornika
Z.U. 2004 / 1A / 3
SK 25/03 Postanowienie z dnia 2005-07-06
Z.U. 2005 / 7A / 83
SK 24/03 Postanowienie z dnia 2005-06-13
Z.U. 2005 / 6A / 72
SK 23/03 Wyrok z dnia 2004-03-08
konstytucyjność art. 414 § 2 Kodeksu handlowego
Z.U. 2004 / 3A / 18
SK 22/03 Wyrok z dnia 2004-06-21
konstytucyjność § 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Z.U. 2004 / 6A / 59
SK 21/03 Wyrok z dnia 2004-06-14
konstytucyjność art. 26 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji z art. 2 i art. 22 Konstytucji
Z.U. 2004 / 6A / 56
SK 20/03 Wyrok z dnia 2005-07-19
Prawo spółdzielcze
Z.U. 2005 / 7A / 82
SK 19/03 Wyrok z dnia 2004-12-21
konstytucyjność art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie Celnej
Z.U. 2004 / 11A / 118
SK 18/03 Postanowienie z dnia 2004-02-03
Z.U. 2004 / 2A / 12
SK 17/03 Postanowienie z dnia 2004-04-06
Z.U. 2004 / 4A / 34
SK 16/03 Postanowienie z dnia 2004-10-06
Z.U. 2004 / 9A / 98
SK 15/03 Postanowienie z dnia 2003-04-23
Z.U. 2003 / 4A / 36
SK 14/03 Wyrok z dnia 2004-03-30
konstytucyjność przepisów dotyczących obligatoryjnego obciążania oskarżyciela prywatnego kosztami procesu
Z.U. 2004 / 3A / 23
SK 13/03 Postanowienie z dnia 2004-10-19
Z.U. 2004 / 9A / 101
SK 12/03 Wyrok z dnia 2003-06-09
norma intertemporalna wyrażona w art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego
Z.U. 2003 / 6A / 51
1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: