Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, nr: 68, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
SK 68/03 Wyrok z dnia 2005-12-20
Wygaśnięcie decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Z.U. 2005 / 11A / 138
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: