Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, nr: 57, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
SK 57/03 Wyrok z dnia 2004-07-21
konstytucyjność art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dotyczącego obalenia domniemania własności wynikającego z wpisu do księgi wieczystej
Z.U. 2004 / 7A / 69
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: