Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 57 poz. 382
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 52 poz. 348
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 52 poz. 347
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 43 poz. 277
  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 35 poz. 222
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 24 poz. 151
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 23 poz. 135
  Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 13 poz. 82
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 7 poz. 53
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 1 poz. 3
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 1 poz. 2
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 247 poz. 1817
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 240 poz. 1743
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 239 poz. 1739
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 236 poz. 1707
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: