Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 57 poz. 382
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
Data ogłoszenia:2007-04-02
Data wejscia w życie:2007-04-02
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 057 poz. 382