Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 7/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 99 poz. 689
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 674
  Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 94 poz. 650
  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 94 poz. 649
  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 94 poz. 648
  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 88 poz. 615
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 72 poz. 500
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 63 poz. 443
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 62 poz. 439
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 37 poz. 255
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 31 poz. 216
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 10 poz. 54
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 6 poz. 36
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 253 poz. 2129
  Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 233 poz. 1991
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: