Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 5/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 235 poz. 1703
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym mozna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 226 poz. 1650
  Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 224 poz. 1634
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 221 poz. 1626
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 208 poz. 1538
  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 202 poz. 1484
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 202 poz. 1483
  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 197 poz. 1449
  Program współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na lata 2006 - 2009, podpisany w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1406
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 189 poz. 1393
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 187 poz. 1385
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 186 poz. 1371
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 170 poz. 1218
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 155 poz. 1114
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: