Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Szkolnictwo, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 8/27
Prawo dla każdego - szkolnictwo
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 230 poz. 1956
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 217 poz. 1834
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 216 poz. 1824
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 215 poz. 1823
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 215 poz. 1820
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 214 poz. 1805
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 7 października 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 200 poz. 1654
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 190 poz. 1605
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 187 poz. 1569
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 181 poz. 1507
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 174 poz. 1447
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 173 poz. 1445
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 169 poz. 1410
  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 168 poz. 1407
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • Adres publikacyjny: