Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 569
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 91 poz. 567
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sposobu prowadzenie Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis od Rejestru, warunków i trybu wykonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 90 poz. 550
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 90 poz. 549
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 82 poz. 493
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 215 poz. 1585
  Konwencja UNESCO z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 214 poz. 1579
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 136 poz. 956
  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 120 poz. 821
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 117 poz. 810
  Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisany w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 112 poz. 768
  Ustawa z dnia 11 maja 2007r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 102 poz. 710
  Ustawa o państwowych instytucjach filmowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 30 poz. 201
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 247 poz. 1807
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: