Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 84 poz. 789
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 75 poz. 706
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 71 poz. 650
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 41 poz. 383
  Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 30 poz. 259
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 28 poz. 248
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 196 poz. 1920
  Program Współpracy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003-2006, podpisany w Warszawie dnia 9 kwietnia 2003 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 196 poz. 1912
  Europejska Konwencja o koprodukcji filmowej, sporządzona w Strasburgu dnia 2 października 1992 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 193 poz. 1892
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 162 poz. 1568
  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 131 poz. 1216
  Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 131 poz. 1210
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy w dziedzinie informacji, kultury i nauki, sporządzona w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 89 poz. 825
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 89 poz. 824
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 80 poz. 717
  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: