Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 3/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 263 poz. 2622
  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 1 września 2004 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 261 poz. 2603
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 248 poz. 2490
  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 16 marca 2004 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 244 poz. 2449
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisana w Pradze dnia 30 września 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 244 poz. 2447
  Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 242 poz. 2422
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 226 poz. 2292
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 212 poz. 2153
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 211 poz. 2143
  Program Wykonawczy podpisany w Taszkiencie dnia 25 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004-2006,
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 202 poz. 2073
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 154 poz. 1629
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 124 poz. 1304
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami"
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 124 poz. 1302
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 102 poz. 1066
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: