Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 8/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 79 poz. 403
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 35 poz. 151
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 20 poz. 80
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1988
  nr 38 poz. 296
  Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw sporządzone w Płowdiw dnia 22 kwietnia 1986 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1988
  nr 31 poz. 222
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pekinie dnia 30 września 1986 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1987
  nr 38 poz. 217
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1987 r. w sprawie zasad postępowania rejestrowego oraz prowadzenia rejestru instytucji filmowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1987
  nr 16 poz. 95
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej podpisana w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1985
  nr 21 poz. 90
  Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 36 poz. 234
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Etiopią o współpracy kulturalnej, podpisana w Warszawie dnia 12 grudnia 1978 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 29 poz. 205
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1979
  nr 26 poz. 151
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Limie dnia 4 listopada 1977 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1979
  nr 20 poz. 114
  Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisana w Londynie dnia 7 listopada 1978 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1979
  nr 10 poz. 64
  Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Panamy, podpisana w Panamie dnia 17 lutego 1978 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1978
  nr 8 poz. 28
  Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1978
  nr 7 poz. 22
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 1977 r
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: