Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisany w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r.
Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisany w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r.
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 117 poz. 810
Tytuł:Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2006-2008, podpisany w Kiszyniowie dnia 14 czerwca 2006 r.
Data ogłoszenia:2007-07-02
Data wejscia w życie:2006-08-30
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 117 poz. 810