Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja UNESCO z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
Konwencja UNESCO z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 215 poz. 1585
Tytuł:Konwencja UNESCO z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
Data ogłoszenia:2007-11-16
Data wejscia w życie:2007-11-17
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 215 poz. 1585