Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 7/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 54 poz. 346
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Zagrzebiu dnia 14 września 1995 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 54 poz. 344
  Umowa o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, sporządzona w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 44 poz. 269
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 130 poz. 854
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 105 poz. 666
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów oraz składu, liczby i sposobu powoływania jej członków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 85 poz. 539
  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 29 poz. 161
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 5 poz. 24
  Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 152 poz. 722
  Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 114 poz. 543
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 76 poz. 365
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 50 poz. 268
  Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 23 poz. 121
  Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 15 poz. 75
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 138 poz. 736
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: