Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 11/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 1957
  nr 46 poz. 212
  Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 52 poz. 266
  Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 52 poz. 265
  Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 44 poz. 251
  Dekret z dnia 8 października 1945 r. o przeznaczeniu nieruchomości ziemskiej Oblęgorek
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 18 poz. 98
  Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1937
  nr 83 poz. 601
  Konwencja dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1935
  nr 84 poz. 515
  Konwencja z dnia 9 września 1886 r. berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych , przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1928
  nr 36 poz. 346
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Państwowem Muzeum Archeologicznem
  Więcej
 • Monitor Polski 2006
  nr 59 poz. 624
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury, podpisana w Warszawie dnia 30 września 2005 r.
  Więcej
 • Monitor Polski 2006
  nr 42 poz. 446
  Umowa z dnia 6 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 52 poz. 722
  Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 31 poz. 449
  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004-2006, podpisany w Duszanbe dnia 27 września 2004 r
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 31 poz. 443
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2003 r
  Więcej
 • Monitor Polski 2005
  nr 31 poz. 441
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisana w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 r
  Więcej
 • Monitor Polski 2003
  nr 51 poz. 802
  Program Wykonawczy do Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile na lata 2003-2007, podpisany w Santiago dnia 22 sierpnia 2003 r
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: