Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 9/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 1977
  nr 36 poz. 155
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Trypolisie dnia 27 października 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1977
  nr 36 poz. 153
  Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1977
  nr 34 poz. 146
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Grecji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Atenach dnia 31 marca 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1977
  nr 30 poz. 129
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 czerwca 1976 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1977
  nr 15 poz. 59
  Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisana w Warszawie dnia 30 września 1975 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1976
  nr 37 poz. 218
  Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Maroka, podpisana w Rabacie dnia 30 października 1969 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1976
  nr 32 poz. 190
  Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1975
  nr 30 poz. 158
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 18 października 1974 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1975
  nr 5 poz. 26
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1975
  nr 4 poz. 16
  Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisane w Warszawie dnia 4 października 1974 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 42 poz. 252
  Umowa Podstawowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Wenezueli, podpisana w Caracas dnia 14 maja 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 25 poz. 146
  Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu, podpisana w Islamabadzie dnia 2 lutego 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 23 poz. 136
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, podpisana w Nikozji dnia 1 lutego 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 22 poz. 129
  Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Ghany, podpisana w Akrze dnia 1 marca 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 20 poz. 106
  Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: