Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sposobu prowadzenie Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis od Rejestru, warunków i trybu wykonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sposobu prowadzenie Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis od Rejestru, warunków i trybu wykonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2008 nr 91 poz. 567
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sposobu prowadzenie Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis od Rejestru, warunków i trybu wykonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrole w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
Data ogłoszenia:2008-05-28
Data wejscia w życie:2008-06-05
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 567