Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Grunty rolne i leśne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/5
Prawo budowlane - grunty rolne i leśne
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 44 poz. 269
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 44 poz. 267
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 14 marca 2008 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2008 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 44 poz. 265
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 44 poz. 262
  Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1700
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 133 poz. 929
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 132 poz. 918
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za zważenie i pomiar surowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 78 poz. 532
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 57 poz. 384
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczacych płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 57 poz. 383
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 55 poz. 364
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 46 poz. 310
  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 46 poz. 309
  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych wyrunków i trybu przyznawania tej płatności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 46 poz. 308
  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 46 poz. 307
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5

 • Adres publikacyjny: