Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 55 poz. 364
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych
Data ogłoszenia:2007-03-30
Data wejscia w życie:2007-03-30
Data ujednolicenia:2007-10-23

364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Plon reprezentatywny roślin energetycznych wynosi:

1) 38 dt ziarna na hektar -- w przypadku pszenicy;

2) 24 dt ziarna na hektar -- w przypadku żyta;

3) 31 dt ziarna na hektar -- w przypadku jęczmienia;

4) 24 dt ziarna na hektar -- w przypadku owsa;

5) 27 dt ziarna na hektar -- w przypadku mieszanek zbożowych;

6) 27 dt ziarna na hektar -- w przypadku pszenżyta;

7) 55 dt ziarna na hektar -- w przypadku kukurydzy;

8) 700 dt zielonej masy na hektar -- w przypadku kukurydzy;

9) 23 dt ziarna na hektar -- w przypadku prosa;

10) 12 dt ziarna na hektar -- w przypadku gryki;

11) 20 dt nasion na hektar -- w przypadku grochu;

12) 15 dt nasion na hektar -- w przypadku szartatu;

13) 40 dt na hektar -- w przypadku lnu;

14) 80 dt suchej masy na hektar -- w przypadku wierzby;

15) 120 dt na hektar -- w przypadku róży wielokwiatowej;

16) 150 dt na hektar -- w przypadku ślazowca pensylwańskiego;

17) 200 dt na hektar -- w przypadku miskanta olbrzymiego;

18) 200 dt na hektar -- w przypadku topinambura;

19) 170 dt na hektar -- w przypadku spartiny preriowej;

20) 400 dt korzeni na hektar -- w przypadku buraków cukrowych;

21) 175 dt bulw na hektar -- w przypadku ziemniaków;

22) 25 dt ziarna na hektar -- w przypadku rzepaku i rzepiku;

23) 10 dt nasion na hektar -- w przypadku Inianki;

24) 10 dt nasion na hektar -- w przypadku gorczycy białej;

25) 10 dt nasion na hektar -- w przypadku lnu oleistego;

26) 100 dt suchej masy na hektar -- w przypadku traw.

27) 80 dt suchej masy na hektar -- w przypadku mozgi trzcinowatej;

28) 200 dt suchej masy na hektar -- w przypadku rdestu sachalińskiego;

29) 80 dt suchej masy na hektar -- w przypadku robinii akacjowej;

30) 100 dt suchej masy na hektar -- w przypadku topoli;

31) 80 dt suchej masy na hektar -- w przypadku olszyny;

32) 80 dt suchej masy na hektar -- w przypadku brzozy;

33) 80 dt suchej masy na hektar -- w przypadku leszczyny.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej -- rolnictwo i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).