Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Grunty rolne i leśne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 5/5
Prawo budowlane - grunty rolne i leśne
 • Dziennik Ustaw 1937
  nr 29 poz. 216
  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. o przejęciu przez Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej należności i zobowiązań b. krajowej komisji dla włości rentowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1935
  nr 57 poz. 372
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za rozparcelowane grunty państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1935
  nr 43 poz. 290
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1929
  nr 13 poz. 113
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1928
  nr 61 poz. 568
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1928
  nr 52 poz. 504
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich o wynagrodzeniu za znoszone służebności w gotowiźnie, wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 111 poz. 940
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalania wartości drzewostanów przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 92 poz. 822
  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o ustalaniu prawa własności do gruntów nadanych włościanom przy uwłaszczeniu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 55 poz. 484
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i świadczeń przy znoszeniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1927
  nr 14 poz. 109
  Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego, wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
  Więcej
 • Monitor Polski 1973
  nr 45 poz. 262
  Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 8 października 1973 r. w sprawie przekazania osobom prawnym Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych
  Więcej
 • Monitor Polski 1971
  nr 44 poz. 284
  Zarządzenie Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie wykonania przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na ziemiach zachodnich i północnych
  Więcej
 • Monitor Polski 1964
  nr 33 poz. 145
  Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
  Więcej
1 2 3 4 5 starsze

 • Adres publikacyjny: