Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Grunty rolne i leśne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 4/5
Prawo budowlane - grunty rolne i leśne
 • Dziennik Ustaw 1950
  nr 9 poz. 87
  Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1948
  nr 57 poz. 456
  Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 74 poz. 471
  Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 22 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Skarbu w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 70 poz. 433
  Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz Odbudowy z dnia 14 Października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 66 poz. 410
  Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1947
  nr 16 poz. 66
  Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Odbudowy z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie tworzenia osad rybackich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 49 poz. 279
  Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 39 poz. 235
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1946
  nr 39 poz. 233
  Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 44 poz. 251
  Dekret z dnia 8 października 1945 r. o przeznaczeniu nieruchomości ziemskiej Oblęgorek
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 27 poz. 162
  Dekret z dnia 12 czerwca 1945 r. o przeniesieniu własności resztówek majątków rozparcelowanych na spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 10 poz. 51
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1945
  nr 3 poz. 13
  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1944
  nr 14 poz. 78
  Rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 6 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1939
  nr 59 poz. 389
  Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego
  Więcej
1 2 3 4 5

 • Adres publikacyjny: