Trwa ładowanie...
bESxfpdx
Notowania

Prawo spółek

Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o. o.
21.12.2016 22:00

SPÓŁKA Z O. O.
 / 
Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o. o.

Przepis art. 266 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika, sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli ich udziały wspólników stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

Czy prezes może zatrudniony na dwóch etatach?
28.10.2016 17:02

PORADY
 / 
Czy prezes może zatrudniony na dwóch etatach?

W prawie pracy nie jest wykluczone, iż zarządzający przedsiębiorstwem może być nadto zatrudniony w nim jako pracownik na stanowisku, które w zakresie obowiązków jest odrębne od zarządzania.

Wpływ zmiany formy działalności podmiotu leczniczego na umowy zawarte z NFZ
23.08.2016 15:26

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
 / 
Wpływ zmiany formy działalności podmiotu leczniczego na umowy zawarte z NFZ

Zmiany formalno-prawne w podmiocie leczniczym mają istotne znaczenie dla kontraktów zawartych z NFZ.

Odpowiedzialność wspólników w spółce partnerskiej
23.03.2016 10:53

SPÓŁKA PARTNERSKA
 / 
Odpowiedzialność wspólników w spółce partnerskiej

Za błąd partnera odpowiada spółka, co oznacza, że w razie wygrania sporu przez klienta, będzie on prowadził egzekucję z majątku spółki.

Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej. Co z likwidacją firmy?
27.01.2016 12:30

ŚMIERĆ WSPÓLNIKA
 / 
Śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej. Co z likwidacją firmy?

Możliwość kontynuacji spółki po śmierci wspólnika, w przypadku spółki dwuosobowej zależy od stanowiska konkretnego sądu.

bESxfpdz
Przymusowy wykup akcji. Jak może bronić się akcjonariusz mniejszościowy
23.11.2015 12:39

PRZYMUSOWY WYKUP AKCJI
 / 
Przymusowy wykup akcji. Jak może bronić się akcjonariusz mniejszościowy

Zaskarżając uchwałę akcjonariusz może próbować podważać ustaloną cenę wykupu akcji, która w jego ocenie jest zaniżona albo wykazywać działania członków zarządu spółki lub dyktowane przez akcjonariuszy większościowych mające na celu przejściowe pogorszenie sytuacji firmy, aby docelowo obniżyć wycenę akcji.

Dokapitalizowanie spółki z o. o. Jaki sposób jest najkorzystniejszy?
06.10.2015 12:30

PRAWO SPÓŁEK
 / 
Dokapitalizowanie spółki z o. o. Jaki sposób jest najkorzystniejszy?

Przy wyborze odpowiedniej formy dokapitalizowania istotne znacznie mają przede wszystkim rozwiązania przewidziane samą umową spółki.

Prokurent i członek zarządu - czy mogą działać łącznie?
26.08.2015 9:22

PORADY
 / 
Prokurent i członek zarządu - czy mogą działać łącznie?

Jeżeli prokura łączna zostanie udzielona kilku osobom, dla skuteczności czynności prawnej dokonywanej w imieniu spółki, wymagane jest oświadczenie woli każdego z nich.

Jednoosobowa spółka z o. o. ma wady. Zobacz jakie
30.07.2015 6:05

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
 / 
Jednoosobowa spółka z o. o. ma wady. Zobacz jakie

Prowadzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się nie tylko z profitami, ale i mniej przyjemnymi konsekwencjami.

bESxfpdF
Spółka z o.o. wcale nie musi przynosić zysków
15.07.2015 5:55

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 / 
Spółka z o.o. wcale nie musi przynosić zysków

Może być tak, że spółka powstała jako jedno z ogniw procesu gospodarczego, jako odbiorca lub dostawca półproduktów do dalszej obróbki, lub też jej działalność ma służyć obsłudze firm z grupy kapitałowej.

Konflikt interesów między spółką z o.o, a członkiem jej zarządu
09.07.2015 17:31

KONFLIKT INTERESÓW
 / 
Konflikt interesów między spółką z o.o, a członkiem jej zarządu

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, nigdy nie mamy do czynienia ze sporem między spółką z o.o., a członkiem jej zarządu.

Przedsiębiorca na urlopie? Za wolne zapłaci sobie sam
16.06.2015 8:00

CHOROBOWE
 / 
Przedsiębiorca na urlopie? Za wolne zapłaci sobie sam

Przedsiębiorca może więc wziąć wolne od swoich codziennych obowiązków, ale musi się liczyć z tym, że nie będzie mu przysługiwał płatny urlop wypoczynkowy.

Akcjonariusze będą mieli wpływ na płace dyrektorów
07.05.2015 16:50

KOMISJA EUROPEJSKA
 / 
Akcjonariusze będą mieli wpływ na płace dyrektorów

Planowane przepisy mają poprawić przejrzystość działalności europejskich spółek, a także zachęcić inwestorów do większego zaangażowania w sprawy spółek.

bESxfpdG
Spółdzielnia pracy. Jak ją założyć?
10.03.2015 6:13

SPÓŁDZIELNIA
 / 
Spółdzielnia pracy. Jak ją założyć?

Zobacz, w jakiej sytuacji pracodawca ma obowiązek dać ci zatrudnienie i nie może rozwiązać z tobą umowy.

Podwyższenie kapitału spółki z o.o. Co zmieniła nowelizacja przepisów?
30.01.2015 13:50

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
 / 
Podwyższenie kapitału spółki z o.o. Co zmieniła nowelizacja przepisów?

Zgodnie z najnowszą zmianą Kodeksu spółek handlowych, z 15 stycznia 2015 roku, wkładem podwyższającym kapitał zakładowego spółki z o. o. mogą być tylko wartości pieniężne.

Spółka z o. o. w likwidacji. Co ze sprawozdawczością?
25.12.2014 7:17

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 / 
Spółka z o. o. w likwidacji. Co ze sprawozdawczością?

Jeżeli otwarcie likwidacji nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego, to rok obrotowy co do zasady skończy się w ostatnim dniu tego roku, tj. 31 grudnia.

Komplementariusz w spółce nie musi odpowiadać całym majątkiem
15.12.2014 10:23

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 / 
Komplementariusz w spółce nie musi odpowiadać całym majątkiem

Istnieje rozwiązanie polegające na tym, że tworzy się spółkę z o.o., która wykonuje funkcje komplementariusza.

Prezes dwóch spółek może zawierać umowy sam ze sobą?
1
18.11.2014 14:10

PREZES ZARZĄDU
 / 
Prezes dwóch spółek może zawierać umowy sam ze sobą?

Przepisy nie są do końca jednoznaczne, ale rozwiązaniem problemu może być powołanie drugiego członka zarządu, który umowę podpisze.