Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Podwyższenie kapitału spółki z o.o. Co zmieniła nowelizacja przepisów?

0
Podziel się:

Zgodnie z najnowszą zmianą Kodeksu spółek handlowych, z 15 stycznia 2015 roku, wkładem podwyższającym kapitał zakładowego spółki z o. o. mogą być tylko wartości pieniężne.

Podwyższenie kapitału spółki z o.o. Co zmieniła nowelizacja przepisów?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w Polsce występują dwa rodzaje spółek kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Istota spółki kapitałowej polega na tym, że zawiązujący ją wspólnicy, przez wniesienie wkładów, wyposażają ją w określony majątek, zwany kapitałem zakładowym. Majątek ten służy jako podstawa podjęcia i prowadzenia założonej przez wspólników działalności spółki, w szczególności zorganizowaniu przedsiębiorstwa i umożliwieniu rozpoczęcia działalności.

Wymagany przepisami ustawy minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 tys. zł i najczęściej jedynie z takim kapitałem zakładowym wiele tych spółek rozpoczyna swoją działalność. W praktyce jednak tak mały majątek nie jest wystarczający na pokrycie kosztów zorganizowania spółki, o ile osobno nie ponoszą ich wspólnicy, nie mówiąc o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Nie tylko z tej przyczyny wspólnicy często szukają sposobu dofinansowania spółki, a jednym ze sposobów jest podwyższenie kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, ma tę przewagę nad innymi sposobami wprowadzenia majątku do spółki, że zostaje ujawnione w rejestrze przedsiębiorców w KRS, dodatkowo uwiarygadniając spółkę jako potencjalnego kontrahenta.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo przez zmianę umowy spółki, albo na podstawie jej zapisów, bez zmiany umowy. W obu z przypadków albo zwiększa się liczbę udziałów zachowując ich wartość nominalną, albo podwyższa się wartość nominalną bez zmiany ich liczby. Podwyższony kapitał może pochodzić z zysku wypracowanego przez spółkę albo z wkładów wnoszonych przez wspólników na pokrycie nowych udziałów albo podwyższonej wartości udziałów. Niezależnie od wybranego sposobu podwyższenia kapitału zakładowego, operacja ta wywołuje skutek dopiero od wpisania kapitału zakładowego w podwyższonej wysokości do Krajowego Rejestru Sądowego - wpis ma charakter konstytutywny.

Z oczywistych względów spółka jest zainteresowana, aby wpis nastąpił jak najszybciej. Abstrahując od trwania postępowania rejestrowego, w przypadku obejmowania udziałów za wkłady wnoszone przez wspólników, zdarza się, że chwila rejestracji odsuwa się w czasie od momentu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, ze względu na nie wniesienie wkładów przez wspólników wkładów, za które objęto udziały. Przede wszystkim istotnym jest, że oświadczenie o objęciu udziałów ma charakter zobowiązujący, zatem samo jego złożenie przez wspólnika nie prowadzi do nabycia przedmiotu wkładu przez spółkę - niezbędne jest dodatkowe oświadczenie rozporządzające.

Ma to o tyle znaczenie, że jeżeli wkład jest niepieniężny, przeniesienie prawa własności do przedmiotu wkładu dla ważności może wymagać zachowania szczególnej formy tej czynności prawnej, np. w przypadku wnoszenia nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do wniosku o rejestrację podwyższonego kapitału należy dołączyć między innymi oświadczenie zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego do podwyższonej wysokości zostały wniesione w całości. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawdziwość takiego oświadczenia, zatem nie może go złożyć jeżeli kapitał rzeczywiście nie został pokryty.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z najnowszą zmianą Kodeksu spółek handlowych, wprowadzoną nowelizacją, która weszła w życie 15 stycznia 2015 roku, przedmiotem wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca, (drogą elektroniczną) mogą być tylko wartości pieniężne.

Termin zgłoszenia wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego regulują dwie ustawy: o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Kodeks spółek handlowych. Termin 7-dniowy wynikający z pierwszego z aktów nie jest obłożony żadną sankcją, zatem jego przekroczenie nie wywołuje w zasadzie żadnych konsekwencji.

Drugi z aktów wprowadza natomiast dwa terminy do zgłoszenia zmian: ogólny - 6-miesięczny oraz 7-dniowy dla spółek, których umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca. Terminy te są nieprzekraczalne w tym znaczeniu, że w przypadku jego nie dotrzymania, czynność podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważna.

W praktyce może się zatem okazać, iż zwłaszcza termin 6-miesięczny, z pozoru dość długi, może nie być wystarczający na rzeczywiste wniesienie wkładów, ze względu chociażby na działanie czynników zewnętrznych - np. prowadzenia egzekucji wobec wspólnika i zajęcia w jej toku przedmiotu wkładu.

Wobec powyższego, ważnym jest aby odpowiednio wcześniej przygotować i zabezpieczyć wniesienie wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału, co zwiększy pewność powodzenia tej operacji. Powyższe można osiągnąć przez wcześniejsze wprowadzenie przedmiotu wkładu do spółki pod innym tytułem prawnym, dobranym w uwzględnieniem sytuacji prawnej zarówno spółki jak i wspólnika, lub ustanowienie innego rodzaju zabezpieczeń.

Czytaj więcej w Money.pl
Oczyszczą KRS z martwych firm. Zlikwidują... Ustawa ma też pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie sądów rejestrowych, zarówno w wymiarze finansowym jak i efektywności ich pracy.
20 miesięcy. Nawet tyle trwa likwidacja spółki! Jeżeli otwarcie likwidacji nastąpiło w ciągu roku kalendarzowego, to rok obrotowy co do zasady skończy się w ostatnim dniu tego roku, tj. 31 grudnia.
Prezes może zawierać umowy sam ze sobą? Przepisy nie są do końca jednoznaczne, ale rozwiązaniem problemu może być powołanie drugiego członka zarządu, który umowę podpisze.

Autor jest aplikantem adwokackim w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)