Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Czy prezes może zatrudniony na dwóch etatach?

0
Podziel się:

W prawie pracy nie jest wykluczone, iż zarządzający przedsiębiorstwem może być nadto zatrudniony w nim jako pracownik na stanowisku, które w zakresie obowiązków jest odrębne od zarządzania.

Czy prezes może zatrudniony na dwóch etatach?

Dopuszczalność zatrudniania członków zarządu spółki kapitałowej na podstawie umowy o pracę nie budzi zasadniczych wątpliwości. Problematyczne może być za to zawieranie z członkiem zarządu dodatkowo umowy o pracę na stanowisku niezwiązanym z pełnieniem funkcji w zarządzie (np. dyrektora handlowego).

Podważanie pracowniczego charakteru zatrudnienia w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie najczęściej jest osią sporów w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w których ubezpieczyciel powołuje się na brak charakterystycznego dla umów o pracę podporządkowania pracowniczego w przypadku, gdy ta sama osoba jest jednocześnie członkiem zarządu spółki i jej pracownikiem. Jako osoba zarządzająca działa bowiem za pracodawcę (spółkę), a jako pracownik - podlega kierownictwu pracodawcy (art. 22 Kp), czyli jednocześnie jest pracodawcą i pracownikiem. Braku pracowniczego podporządkowania ubezpieczyciel dopatruje się zwłaszcza w przypadkach, gdy te same osoby są jednocześnie jedynymi wspólnikami i członkami zarządu w spółce.

Założyciel firmy jej pracownikiem?

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 2010 r. (syg. akt II UK 33/10) słusznie wskazał, że błędne jest założenie, że skoro przepisy dopuszczają pracownicze zatrudnienie członków zarządu spółki kapitałowej (art.203 §1 i art. 370 §1 Ksh), to tym samym zatrudnienie pracownicze członków zarządu w tej spółce ogranicza tylko do pełnienia funkcji w zarządzie. W prawie pracy nie jest wykluczone, iż zarządzający przedsiębiorstwem może być nadto zatrudniony w tym samym przedsiębiorstwie jako pracownik na stanowisku, które w zakresie obowiązków (pracy) jest odrębne od zarządzania. Nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że takie rozwiązanie nie może być stosowane w spółce kapitałowej w odniesieniu do członka jej zarządu.

Na stanowiskach pracy, w których podstawowe znaczenie mają realizowane przez pracownika zadania, kierownictwo pracodawcy rozumiane w tradycyjny sposób traci na znaczeniu przy ocenie istnienia stosunku pracy. Jak słusznie zwraca się uwagę we wspomnianym wyżej wyroku, w takich sytuacjach polecenia pracodawcy nie muszą być w ogóle wydawane, a zwłaszcza tylko po to, aby w ten sposób legitymizować stosunek pracy. Szczególnie, gdy ubezpieczyciel nie kwestionuje świadczenia przez pracownika umówionej pracy na każdym z powierzonych umową o pracę stanowisk (członka zarządu, a także niezwiązanym z funkcją w zarządzie).

Polecenie służbowe

Skoro nie ma ustawowego modelu pracowniczego podporządkowania pracownika pracodawcy, to może być i tak, że niezależnie od zawarcia stosunku pracy z członkiem zarządu spółki, będzie on pozostawał w zatrudnieniu pracowniczym na innym stanowisku niezwiązanym z funkcją w zarządzie. W zakresie poleceń dotyczących zatrudnienia na innym stanowisku niż funkcja w zarządzie, pracownik taki będzie musiał podporządkować się poleceniom osób wykonujących czynności za pracodawcę np. innym członkom zarządu. Ponadto w sytuacji, gdy pracownik jest równocześnie wspólnikiem spółki nie może być tak, że wspólnik, który jest w stanie podołać obowiązkom świadczenia pracy na rzecz spółki, byłby zmuszony do zatrudnienia przy tej pracy innej osoby, jeżeli może takie obowiązki wykonywać osobiście w ramach zatrudnienia pracowniczego. Sąd Najwyższy wyraził taką opinię w wyroku z 16 grudnia 2008 r. (sygn. akt I UK 162/08 ).

Warto przypomnieć, że w przypadku jedynego lub „niemal jedynego” wspólnika (gdy udział innych wspólników jest nieznaczny, np. 99/100) nie akceptuje się pracowniczego zatrudnienia jedynego wspólnika w zarządzie. Taką opinię wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2011 r., syg. akt I UK 8/11).

Autorka jest radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Chałas i Wspólnicy

porady
prawo spółek
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)