Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
 • e-prawnik.pl | 2017-08-10
  U Emitentów znów pod górkę - część 2 21 czerwca weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Konieczność powołania komitetu audytu, zapewnienia mu odpowiedniego składu...
 • e-prawnik.pl | 2017-08-08
  Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej wystarczy? Certyfikat rezydencji - obowiązek Nierzadko zdarza się tak, że podatnicy dokonują płatności za usługi wyświadczone przez zagranicznych dostawców. W przypadku niektórych płatności wymienionych w...
 • e-prawnik.pl | 2017-08-04
  U Emitentów znów pod górkę - część 1 Ubiegłoroczne wakacje przyniosły MAR, w tym roku niemal na równi z końcem zajęć w szkołach ustawodawca zapewnił emitentom nowe wyzwanie: 21 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o...
 • e-prawnik.pl | 2017-07-27
  Zamknięcie zakładu, a przeniesienie - nowa definicja, nowe problemy Przedsiębiorcy starający się o regionalną pomoc publiczną stają często przed dylematem czy to, że w jednym ze swoich zakładów zmniejszyli zatrudnienie albo że taki zakład zlikwidowali, stanowi...
 • e-prawnik.pl | 2017-07-25
  CIT-TP i PIT-TP - typowanie do kontroli podatkowej 23 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT-TP), a...
 • e-prawnik.pl | 2017-06-27
  Od dziś łatwiejsze dochodzenie roszczeń Konkurencyjny rynek jest istotny zarówno z perspektywy interesu publicznego, jak i konsumentów - klientów. Na naruszeniach prawa konkurencji tracą wszyscy (poza naruszającym...), a już szczególnie w...
 • e-prawnik.pl | 2017-06-12
  Konfiskata rozszerzona - przepadek z przestępstwa może objąć również przedsiębiorstwo 27 kwietnia 2017 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym, wprowadzające tzw. konfiskatę rozszerzoną. Obok dotychczasowego przepadku przedmiotów i korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa,...
 • e-prawnik.pl | 2017-06-01
  100 zmian dla firm - pakiet wierzycielski 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, przygotowana przez Ministra Rozwoju i Finansów w ramach programu ,,100 zmian dla...
 • e-prawnik.pl | 2017-05-12
  18 miesięcy i co dalej? Zmiany w pracy tymczasowej Kierunek zmian w zatrudnieniu jest dość jednoznaczny, ustawodawca zmierza do coraz dalej idącej stabilizacji zatrudnienia. W tym kontekście od czerwca wejdą w życie przepisy zbliżające nieco sytuację...
 • e-prawnik.pl | 2017-04-18
  Zmieniamy się! Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy, Naturalnym następstwem każdego rozwoju są zmiany. Na początku tego roku zaprezentowaliśmy naszą odświeżoną identyfikację wizualną oraz stronę internetową...
 • e-prawnik.pl | 2017-03-16
  Koniec ,,małych wezwań" na akcje Podpis Prezydenta złożony 21 lutego 2017 r. pod nowelizacją ustawy o ofercie publicznej zdejmuje z inwestora obowiązek ogłoszenia tzw. ,,małego wezwania" do akcjonariuszy spółki. W ocenie ustawodawcy...
 • e-prawnik.pl | 2017-03-14
  Czy trzeba o tym raportować? Komisja Nadzoru Finansowego przypomniała ostatnio uczestnikom rynku kapitałowego o szczególnie wrażliwym temacie dla wszystkich emitentów - raportowaniu o rozpoczęciu negocjacji z kontrahentem. Samo...
 • e-prawnik.pl | 2017-03-03
  Kara więzienia za wyłudzenia VAT już obowiązuje Dnia 1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów m.in. Kodeksu karnego, wprowadzająca nowe typy przestępstw dotyczących szeroko pojętych nadużyć związanych z VAT. Nowe przepisy wprowadzą kary...
 • e-prawnik.pl | 2017-02-28
  Nowe regulacje prawa konkurencji na rynku spożywczym W dniu 12 lipca 2017 r. wchodzi ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Już teraz ustawa wywołała...
 • e-prawnik.pl | 2017-01-26
  Badania i rozwój - nowa ulga B+R Od 31 grudnia 2016 r. obowiązuje tzw. ustawa o działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 r., poz. 1933). Wprowadziła ona zmiany mające ułatwić prowadzenie badań i rozwoju, premiując jednocześnie...
 • 2016-12-21
  Powództwo o wyłączenie wspólnika ze spółki z o. o. Przepis art. 266 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika, sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli ich udziały wspólników stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.
 • 2016-11-30
  Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie zastosuje się dobrowolnie do postanowienia nakazującego oddanie osoby, sąd, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby.
 • 2016-11-30
  Zasada surogacji przy podziale majątku wspólnego Surogacja rozumiana jest jako zastąpienie przedmiotu wchodzącego w skład majątku osobistego innym przedmiotem nabytym w zamian pierwszego.
 • 2016-11-24
  UE chce znieść wizy dla Ukraińców. Polskie przepisy powinny zostać uproszczone Jeżeli procedura krajowa nie zostanie realnie uproszczona, a polityka UE da zielone światło dla liberalizacji przepływu cudzoziemców, głównie z Ukrainy, to przed polskimi przedsiębiorcami pojawić się może problem, z którym nie będą w stanie sobie poradzić.
 • e-prawnik.pl | 2016-11-03
  Czy to PIT? Czy to składka ZUS? Nie! To Superpodatek. Nadchodzi rewolucja podatkowa To już prawie pewne – rząd podjął decyzję w sprawie wprowadzenia jednolitego podatku dochodowego. W 2018 pożegnamy się z podatkiem PIT, składkami na ZUS i NFZ, a w zamian przywitamy nową jednolitą...
 • 2016-10-31
  Ograniczenia w utrzymywaniu kontaktów rodzica z dzieckiem Prawo i obowiązek kontaktów są atrybutami przysługującymi zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Czasem jednak pojawia się potrzeba ingerencji w zakres i sposób ich wykonywania.
 • 2016-10-28
  Czy prezes może zatrudniony na dwóch etatach? W prawie pracy nie jest wykluczone, iż zarządzający przedsiębiorstwem może być nadto zatrudniony w nim jako pracownik na stanowisku, które w zakresie obowiązków jest odrębne od zarządzania.
 • 2016-10-21
  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Co zmieni się w 2017 roku? Istotnym zapisem nowelizowanej ustawy będzie przepis mówiący o tym, iż zezwolenie na pracę krótkoterminową wydaje się na wniosek podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku.
 • e-prawnik.pl | 2016-09-20
  Nowa opłata obciążająca emitentów za koszty nadzoru Kolejna z wielu zmian dla emitentów w 2016 r. to obowiązek ponoszenia opłat za koszty nadzoru. Emitenci muszą wyliczyć i zapłacić opłatę do Komisji Nadzoru Finansowego do 30 września. Potem mają 5 dni...
 • e-prawnik.pl | 2016-09-16
  ,,Jak żyć z... JPK" - zapraszamy na webinarium! 22 września doradcy Olesiński & Wspólnicy oraz SI-Consulting w ramach bezpłatnego seminarium online odpowiedzą na pytania dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego. Seminarium poświęcone w całości...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Najnowsze wiadomości