Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 16/01 Wyrok z dnia 2001-11-13
niekonstytucyjność przepisu regulującego szczegółowe warunki i tryb udzielania premii gwarancyjnej osobom posiadającym książeczki mieszkaniowe
Z.U. 2001 / 8 / 250
K 14/01 Postanowienie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2001 / 8 / 270
K 13/01 Wyrok z dnia 2001-04-25
podatku dochodowego od dochodów ze sprzedaży akcji dopuszczonych do publicznego obrotu
Z.U. 2001 / 4 / 81
K 12/01 Wyrok z dnia 2001-10-15
konstytucyjność przepisów ustalających zasady wypłacania zasiłków osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w sposób uniemożliwiający skorzystanie z pomocy władz publicznych w tym zakresie
Z.U. 2001 / 7 / 213
K 11/01 Wyrok z dnia 2001-10-08
konstytucyjność przepisów tzw. ustawy kominowej
Z.U. 2001 / 7 / 210
K 10/01 Postanowienie z dnia 2001-11-14
Z.U. 2001 / 8 / 262
K 1/01 Postanowienie z dnia 2002-11-18
konstytucyjność przepisów ustawy o pomocy społecznej regulujących problematykę organizacji i finansowania rodzin zastępczych
Z.U. 2002 / 6A / 87
K 1/01 Wyrok z dnia 2003-02-26
konstytucyjność przepisów ustawy o pomocy społecznej regulujących problematykę organizacji i finansowania rodzin zastępczych.
Z.U. 2003 / 2A / 15
K 9/00 Wyrok z dnia 2000-12-04
konstytucyjność przepisów ustaw regulujących zasady opłacania składek przez emerytów i rencistów
Z.U. 2000 / 8 / 294
K 8/00 Postanowienie z dnia 2000-10-11
Z.U. 2000 / 6 / 196
K 7/00 Wyrok z dnia 2000-11-14
konstytucyjność przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
Z.U. 2000 / 7 / 259
K 6/00 Postanowienie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2001 / 7 / 224
K 5/00 Wyrok z dnia 2001-01-17
konstytucyjność przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie w jakim dotyczy on usług lombardowych
Z.U. 2001 / 1 / 2
K 40/00 Postanowienie z dnia 2001-10-08
Z.U. 2001 / 7 / 220
K 4/00 Postanowienie z dnia 2000-11-21
konstytucyjność przepisów prawa bankowego
Z.U. 2000 / 8 / 299
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  • Adres publikacyjny: