Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 41/01 Wyrok z dnia 2002-09-30
konstytucyjność przepisów pomijających niepełnosprawnych sportowców - medalistów igrzysk paraolimpijskich przy przyznaniu świadczeń pieniężnych z budżetu państwa
Z.U. 2002 / 5A / 61
K 40/01 Postanowienie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2001 / 8 / 271
K 4/01 Postanowienie z dnia 2001-10-23
Z.U. 2001 / 7 / 223
K 39/01 Wyrok z dnia 2003-05-19
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o cudzoziemcach
Z.U. 2003 / 5A / 40
K 38/01 Wyrok z dnia 2002-09-16
konstytucyjność przepisów zawierających upoważnienie do określenia zasad dostępu do informacji publicznej w statucie województwa, gminy i powiatu
Z.U. 2002 / 5A / 59
K 37/01 Wyrok z dnia 2002-11-18
konstytucyjność przepisów regulujących zawieranie zbiorowych układów pracy
Z.U. 2002 / 6A / 82
K 37/01 Postanowienie z dnia 2002-10-09
Z.U. 2002 / 5A / 72
K 36/01 Wyrok z dnia 2001-11-28
konstytucyjność instytucji prawnej immunitetu w zakresie, w jakim chroni ona przed odpowiedzialnością karną za czyny popełnione przed wyborem na posła lub senatora
Z.U. 2001 / 8 / 255
K 35/01 Wyrok z dnia 2003-07-14
konstytucyjność art. 37 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 2003 / 6A / 64
K 34/01 Wyrok z dnia 2002-11-25
konstytucyjność przepisów regulujących status organizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy
Z.U. 2002 / 6A / 84
K 33/01 Wyrok z dnia 2002-06-20
konstytucyjność przepisów dotyczących stawek podatku VAT na czasopisma specjalistyczne
Z.U. 2002 / 4A / 44
K 32/01 Postanowienie z dnia 2002-01-29
Z.U. 2002 / 1A / 10
K 31/01 Postanowienie z dnia 2001-11-21
Z.U. 2001 / 8 / 264
K 30/01 Wyrok z dnia 2002-05-21
konstytucyjność przepisu przyznającego rzecznikom patentowym uprawnienie do zawodowego świadczenia pomocy prawnej
Z.U. 2002 / 3A / 32
K 3/01 Wyrok z dnia 2001-07-03
Z.U. 2001 / 5 / 125
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  • Adres publikacyjny: