Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 7/01 Wyrok z dnia 2003-03-05
zgodności z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi art. 2, art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy lustracyjnej
Z.U. 2003 / 3A / 19
K 6/01 Postanowienie z dnia 2001-11-05
Z.U. 2001 / 8 / 259
K 51/01 Postanowienie z dnia 2002-10-15
Z.U. 2002 / 5A / 75
K 50/01 Wyrok z dnia 2003-03-18
konstytucyjność przepisów nowelizujących ustawę o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych
Z.U. 2003 / 3A / 21
K 5/01 Wyrok z dnia 2001-05-29
Konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.
Z.U. 2001 / 4 / 87
K 49/01 Wyrok z dnia 2003-12-10
konstytucyjność delegacji ustawowej zawartej w art. 5 Prawa Notarialnego, dotyczącej ustalania maksymalnej wysokości taksy notarialnej
Z.U. 2003 / 9A / 101
K 48/01 Wyrok z dnia 2002-10-02
konstytucyjność przepisów regulujących zasady ustalania czynszu najmu lokali mieszkalnych
Z.U. 2002 / 5A / 62
K 47/01 Wyrok z dnia 2002-02-27
konstytucyjność przepisów regulujących opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Z.U. 2002 / 1A / 6
K 46/01 Wyrok z dnia 2003-04-01
konstytucyjność przepisów zobowiązujących wójtów i burmistrzów do wydawania podatnikom podatku rolnego zaświadczeń upoważniających do otrzymania bonów paliwowych
Z.U. 2003 / 4A / 27
K 45/01 Wyrok z dnia 2002-06-25
konstytucyjność przepisów dotyczących zwolnień podatkowych dla zakładów pracy chronionej
Z.U. 2002 / 4A / 46
K 44/01 Postanowienie z dnia 2003-01-22
Z.U. 2003 / 1A / 8
K 43/01 Wyrok z dnia 2002-12-18
konstytucyjność przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Z.U. 2002 / 7A / 96
K 43/01 Postanowienie z dnia 2002-09-09
konstytucyjność przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Z.U. 2002 / 5A / 69
K 43/01 Postanowienie z dnia 2005-04-05
Z.U. 2005 / 4A / 43
K 42/01 Postanowienie z dnia 2002-03-20
Z.U. 2002 / 2A / 21
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  • Adres publikacyjny: