Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 24/00 Wyrok z dnia 2001-03-21
wniosek Prezydenta RP dotyczący ustawy - Prawo własności przemysłowej, w zakresie, w jakim dotyczy ona własności znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz central handlu zagranicznego lub ich następców prawnych
Z.U. 2001 / 3 / 51
K 23/00 Wyrok z dnia 2001-06-29
konstytucyjność niektórych przepisów prawa spółdzielczego regulujących zasady dziedziczenia, wynajmu i prawa własności lokalu spółdzielczego
Z.U. 2001 / 5 / 124
K 22/00 Wyrok z dnia 2001-02-27
konstytucyjność przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
Z.U. 2001 / 3 / 48
K 21/00 Wyrok z dnia 2001-03-13
konstytucyjności przepisów regulujących sposób finansowania inwestycji centralnych po wejściu w życie reformy administracji publicznej, w szczególności w zakresie dotyczącym finansowania budowy Wodociągu Północnego
Z.U. 2001 / 3 / 49
K 20/00 Wyrok z dnia 2001-06-07
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, regulujących zasady przekazywania środków finansowych z gminnych funduszy ochrony środowiska na rzecz funduszy wojewódzkich
Z.U. 2001 / 5 / 119
K 2/00 Wyrok z dnia 2001-11-26
Z.U. 2001 / 8 / 254
K 19/00 Wyrok z dnia 2001-05-07
niekonstytucyjność przepisów tzw. ustawy kominowej, w zakresie, w jakim dotyczy ona wynagradzania osób pełniących kierownicze stanowiska w państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych
Z.U. 2001 / 4 / 82
K 18/00 Wyrok z dnia 2001-06-05
konstytucyjność i legalność przepisów przekazujących powiatom prawa i obowiązki związane z zarządzaniem drogami
Z.U. 2001 / 5 / 118
K 17/00 Wyrok z dnia 2001-01-30
konstytucyjność zasad "ubruttowienia" płac
Z.U. 2001 / 1 / 4
K 16/00 Wyrok z dnia 2000-11-07
konstytucyjność zasad tzw. importu docelowego leków
Z.U. 2000 / 7 / 257
K 15/00 Postanowienie z dnia 2001-10-17
Z.U. 2001 / 7 / 221
K 14/00 Postanowienie z dnia 2001-11-27
Z.U. 2001 / 8 / 265
K 13/00 Postanowienie z dnia 2000-12-20
Z.U. 2000 / 8 / 305
K 12/00 Wyrok z dnia 2000-10-24
konstytucyjność przepisów dotyczących czasu pracy i wypoczynku lekarzy (dyżurów lekarskich)
Z.U. 2000 / 7 / 255
K 11/00 Wyrok z dnia 2001-04-04
konstytucyjność przepisów umożliwiające dokonanie "eksmisji na bruk" bez wskazania lokalu zastępczego osobie eksmitowanej
Z.U. 2001 / 3 / 54
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  • Adres publikacyjny: