Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 2/02 Wyrok z dnia 2003-01-28
zgodność z Konstytucją przepisów formułujących zakazy reklamy i promocji produktów wykorzystujących podobieństwo do napojów alkoholowych
Z.U. 2003 / 1A / 4
K 19/02 Wyrok z dnia 2005-03-30
Zasady uzyskiwania świadczeń przedemerytalnych
Z.U. 2005 / 3A / 28
K 18/02 Wyrok z dnia 2003-04-28
konstytucyjność przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących kwestie dochodzenia ojcostwa
Z.U. 2003 / 4A / 32
K 17/02 Postanowienie z dnia 2002-09-02
Z.U. 2002 / 5A / 68
K 16/02 Postanowienie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 6A / 67
K 16/02 Wyrok z dnia 2003-06-10
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 2003.109.1038 z dnia 2003-06-27
Z.U. 2003 / 6A / 52
K 14/02 Wyrok z dnia 2002-06-24
konstytucyjność przepisów dotyczących metody podziału mandatów na podstawie wyników głosowania w okręgach wyborczych
Z.U. 2002 / 4A / 45
K 13/02 Postanowienie z dnia 2003-07-17
Z.U. 2003 / 6A / 72
K 13/02 Wyrok z dnia 2003-04-02
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Z.U. 2003 / 4A / 28
K 12/02 Wyrok z dnia 2004-03-09
konstytucyjność przepisów ograniczających uprawnienia kombatanckie
Z.U. 2004 / 3A / 19
K 11/02 Wyrok z dnia 2002-06-19
konstytucyjność przepisów nowelizujących ustawę lustracyjną
Z.U. 2002 / 4A / 43
K 10/02 Postanowienie z dnia 2003-10-21
Z.U. 2003 / 8A / 88
K 1/02 Postanowienie z dnia 2002-07-09
Z.U. 2002 / 4A / 55
K 9/01 Wyrok z dnia 2002-05-14
konstytucyjność przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami używającego pojęcia lokal mieszkalny bez jego zdefiniowania
Z.U. 2002 / 3A / 37
K 8/01 Wyrok z dnia 2001-09-10
konstytucyjność przepisów zał. OSZ-4e rozp. RM z 17.12.1999 roku w sprawie wzorów formularzy sprawozdawczych, w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000, który wpływa na wysokość środków przeznaczanych na ochroną środowiska
Z.U. 2001 / 6 / 164
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  • Adres publikacyjny: