Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Celne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 9/12
Kodeksy - celne prawo
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 103 poz. 1190
  Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, sporządzona w Genewie dnia 21 października 1982 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 30 poz. 284
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Bratysławie dnia 26 marca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 22 poz. 199
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Wilnie dnia 5 marca 1996 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 138 poz. 888
  Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 48 poz. 300
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1996 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 46 poz. 290
  Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 46 poz. 288
  Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 14 poz. 61
  Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 11 poz. 62
  Międzynarodowa konwencja w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzona w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 46 poz. 209
  Porozumienie między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzone w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 113 poz. 544
  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych, sporządzone w Wilnie dnia 30 stycznia 1995 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1995
  nr 98 poz. 483
  Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 129 poz. 637
  Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzona w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 112 poz. 541
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 107 poz. 514
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: