Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1996 r
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1996 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 48 poz. 300
Tytuł:Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 maja 1996 r
Data ogłoszenia:1998-04-16
Data wejscia w życie:1997-11-20
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 048 poz. 300