Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r
Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1998 nr 14 poz. 61
Tytuł:Konwencja dotycząca odprawy czasowej, sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r
Data ogłoszenia:1998-02-02
Data wejscia w życie:1995-12-12
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 014 poz. 61