Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Celne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 6/12
Kodeksy - celne prawo
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 751
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 750
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 749
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 82 poz. 748
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 78 poz. 733
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 70 poz. 638
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasięgu ich działania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 68 poz. 623
  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 68 poz. 622
  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 8 poz. 65
  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 196 poz. 1916
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisana w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 165 poz. 1590
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1520
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 96 poz. 876
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 83 poz. 763
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 78 poz. 704
  Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: