Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Celne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/12
Kodeksy - celne prawo
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 5 poz. 35
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej,badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 170 poz. 1218
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 145 poz. 1053
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 77 poz. 543
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 239 poz. 2012
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 225 poz. 1927
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Tiranie dnia 12 listopada 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 156 poz. 1308
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Sofii dnia 7 lipca 2004 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 135 poz. 1136
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 93 poz. 777
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 24 maja 2002 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 43 poz. 416
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 28 poz. 235
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 17 poz. 147
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 17 poz. 146
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 8 poz. 60
  Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 286 poz. 2879
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: