Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Celne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/12
Kodeksy - celne prawo
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 103 poz. 656
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 97 poz. 630
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 78 poz. 467
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 72 poz. 421
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 6 poz. 31
  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzona w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 240 poz. 1757
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 195 poz. 1411
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 192 poz. 1388
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 182 poz. 1302
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 144 poz. 1005
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 121 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania .
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 107 poz. 734
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 77 poz. 519
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 65 poz. 437
  Ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o działach administracji rządowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 21 poz. 125
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
  Więcej
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: