Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Celne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 10/12
Kodeksy - celne prawo
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 74 poz. 333
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 98 poz. 492
  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemnej pomocy w sprawach celnych podpisane w Warszawie dnia 8 sierpnia 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1988
  nr 38 poz. 296
  Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw sporządzone w Płowdiw dnia 22 kwietnia 1986 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1984
  nr 17 poz. 76
  Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 8 poz. 43
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1983
  nr 7 poz. 36
  Konwencja celna w sprawie kontenerów, 1972, sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1982
  nr 15 poz. 116
  Porozumienie o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji sporządzone w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1980
  nr 12 poz. 38
  Międzynarodowa konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzona w Kyoto dnia 18 maja 1973 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1978
  nr 11 poz. 43
  Konwencja o utworzeniu Rady Współpracy Celnej sporządzona w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1974
  nr 20 poz. 106
  Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1973
  nr 16 poz. 103
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o granicznej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 1972 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1973
  nr 7 poz. 48
  Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1972
  nr 6 poz. 33
  Umowa dotycząca przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzona w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1972
  nr 4 poz. 18
  Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisany w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1971
  nr 35 poz. 306
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: