Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Celne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 11/12
Kodeksy - celne prawo
 • Dziennik Ustaw 1971
  nr 29 poz. 263
  Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzona w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1971
  nr 13 poz. 126
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o stosunkach prawnych na polsko-czechosłowackiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 2 grudnia 1967 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1970
  nr 21 poz. 170
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Berlinie dnia 28 października 1969 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1969
  nr 33 poz. 280
  Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1969
  nr 30 poz. 242
  Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1969
  nr 30 poz. 240
  Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1969
  nr 30 poz. 238
  Konwencja celna dotycząca ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1965
  nr 43 poz. 269
  Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu opakowań sporządzona w Brukseli dnia 6 października 1960 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1961
  nr 47 poz. 253
  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1961
  nr 42 poz. 216
  Akt Końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie formalności celnych dotyczących czasowego przywozu prywatnych motorowych pojazdów drogowych i turystyki, Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki, Protokół dodatkowy do tej Konwencji odnoszący się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisane w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1960
  nr 38 poz. 221
  Konwencja międzynarodowa dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego podpisana w Genewie dnia 7 listopada 1952 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 60 poz. 359
  Konwencja celna w sprawie pojemników wraz z Protokołem, podpisana w Genewie dnia 18 maja 1956 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1959
  nr 60 poz. 357
  Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych wraz z Protokołem, podpisana w Genewie dnia 18 maja 1956 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1957
  nr 9 poz. 35
  Układ komunikacyjny między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką podpisany w Pradze dnia 13 stycznia 1956 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1931
  nr 106 poz. 819
  Konwencja o uproszczeniu formalności celnych, podpisana w Genewie dnia 3 listopada 1923 r
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: