Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r
Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1969 nr 33 poz. 280
Tytuł:Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r
Data ogłoszenia:1969-11-27
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1969 nr 033 poz. 280